Missie-visie

Het is onze missie om als gezond bedrijf en vanuit een sterke positie in het zorgveld een professionele, prettige, kwalitatief hoogwaardige, lerende (werk)omgeving te scheppen voor zowel patiënten, medewerkers als toekomstige collega’s. Samen met de klant en collega’s in het zorgveld willen wij, zo effectief en efficiënt mogelijk, optimale behandelresultaten en een hoge klanttevredenheid bereiken. Onze zorg gaat verder dan enkel onze behandelingen. Wij bieden een totaalpakket van preventieve zorg, curatieve zorg en nazorg aan een brede doelgroep en hier zijn onze centra op ingericht. Wij investeren in onze organisatie en ons beleid om optimale zorg mogelijk te maken.

Het Sport Medisch Centrum Maastricht streeft naar het aanbieden van een totaalaanbod van bewegen en fysiotherapeutische zorg, waarbij afstemmen van de zorg op de vraag van onze patiënten de hoogste prioriteit heeft. Continue verbetering, kwaliteit en specialisatie binnen alle onderdelen van de organisatie spelen een centrale rol. Een goede naam, tevreden patiënten, medewerkers en verwijzers die vertrouwen hebben in het Sport Medisch Centrum Maastricht en een goede relatie met collegae binnen de zorg vormen de basis voor de toekomst van het Sport Medisch Centrum Maastricht

Het Team SMC

Wouter Ganzevles
Wouter Ganzevles Fysiotherapeut
Dave velraeds
Dave velraedsFysiotherapeut
Joep van Maasakkers
Joep van MaasakkersSportfysiotherapeut
Guy Went
Guy WentFysiotherapeut manueel therapeut (i.o.)

KLAAR? OM TE BEGINNEN?

MAAK EEN AFSPRAAK